Articles

Przekazanie jednostkom OSP z terenu Gminy Kąkolewnica specjalistycznego sprzętu do ratowania życia i zdrowia ludzkiego

  • Print

 

W dniu 26 października 2018 roku Wójt Gminy Kąkolewnica Zbigniew Ładny przekazał jednostkom OSP z terenu Gminy Kąkolewnica specjalistycznego sprzętu do ratowania życia i zdrowia ludzkiego, zakupiony dzięki dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

 

W przekazaniu uczestniczył Zastępca Komendanta PPSP w Radzyniu Podlaskim Witold Grajcar.

Zakupiony sprzęt tj. defibrylatory AED zostały przekazane dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Kąkolewnicy, Żakowoli Starej, Turowie, Wygnance i Grabowcu. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowicy Dużej otrzymała pilarkę do drewna i latarkę akumulatorową LED. Ochotnicza Straż Pożarna w Żakowoli Starej planuje wstąpić do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dlatego poza defibrylatorem AED dodatkowo otrzymała średni zestaw hydrauliczny LUKAS, w skład którego wchodzą hydrauliczne nożyce do cięcia, rozpieracz ramieniowy, agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych oraz zestaw węży hydraulicznych.

Łączna wartość zakupionego sprzętu to 93 640,00 zł, z czego tylko 1% to wkład własny Gminy Kąkolewnica.