Articles

Konkurs fotograficzny "Moje korzenie" 20.07.2012

  • Print

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Moje korzenie”

1. Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy organizuje wakacyjny konkurs plastyczny pod hasłem „Moje korzenie”.

 

2. Organizatorzy konkursu zapewniają: dyplomy i nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia najlepszych prac. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział wszyscy miłośnicy fotografii.

3. Celem konkursu jest zgromadzenie oraz popularyzacja najciekawszych zdjęć ukazujących wielopokoleniowe rodziny (naszej gminy lub powiązane więzami rodzinnymi) w naturalnym podlaskim krajobrazie. Zdjęcie powinno ukazywać dwa elementy:

1) korzenie - rodzina,

2) korzenie – ciekawe zjawisko przyrodnicze.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie lub nadesłanie jednego zdjęcia wersji papierowej (o wymiarach min. 15 x 21cm; format preferowany 21 x 30 cm) i elektronicznej. Fotografia nie może być oprawiona oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Gminnego Ośrodka Kultury w Kąkolewnicy.

5. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 12.08.2012 roku.

6. Prace muszą być podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, miejscowość, telefon, e-mail oraz miejsce, data wykonania i personalia osób uwidocznionych na zdjęciu).

7. Uczestnik konkursu, poprzez nadesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz fotografii wyraża zgodę na ich rozpowszechnianie i publikację (wyłącznie w celu promocji konkursu i gminy) oraz przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów konkursu.

8. Prace biorące udział w konkursie będą prezentowane na wystawie okolicznościowej w Gminnym Ośrodku Kultury i zostaną zwrócone właścicielom.

9. Oceny prac i wyboru najlepszych zdjęć dokona Jury powołane przez organizatorów konkursu.

10. Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej gminy i lokalnej prasie, a zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.

11. Wręczenie nagród Laureatom nastąpi podczas Gminnych Dożynek w Kąkolewnicy 26 sierpnia 2012 r.

12. Przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie wiąże się z akceptacją powyższych warunków.

Bliższe informacje pod nr telefonu 83-3722153 lub na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko ......................................................

Wiek ...................................................................

Adres ..................................................................

Tel.: ...................................................................

E-mail: .................................................................