Articles

Wójt Gminy Kąkolewnica zaprasza do podpisywania umów na kolektory słoneczne

  • Print

W związku z realizacją projektu pn: „Odnawialne źródła energii w gminie Kąkolewnica”, informujemy mieszkańców zakwalifikowanych do projektu, że rozpoczynamy procedurę podpisywania umów dotyczących wzajemnych zobowiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidualnego zestawu kolektorów słonecznych.

Druki umowy należy pobrać podczas organizowanych zebrań w sprawie montażu instalacji lub w Urzędzie Gminy i dostarczyć wypełnione i podpisane do pokoju nr 11 (I piętro) Urzędu Gminy Kąkolewnica w godzinach urzędowania. Terminy zebrań oraz dostarczanie podpisanych umów wg poniższego harmonogramu.

 

 

Do wglądu niezbędne będą:

Jednocześnie informujemy, że w przypadku współwłasności działki, na której znajduje się budynek, umowa musi zostać podpisana przez wszystkie osoby, które na dzień podpisania umowy figurują w ewidencji gruntów.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dokonanie jednorazowej wpłaty zawartej w umowie.

Kwota udziału mieszkańca jest uzależniona od wielkości zestawu solarnego:

  1. dla zestawu solarnego typ I (2 panele)- 2 450,74 zł
  2. dla zestawu solarnego typ II (3 panele)- 2 564,16 zł
  3. dla zestawu solarnego typ III (4 panele)- 2 677,59 zł
  4. dla zestawu solarnego typ IV - 2 791,00 zł
  5. dla zestawu solarnego typ V (2 panele na gruncie)- 2 531,70 zł
  6. dla zestawu solarnego typ VI (3 panele na gruncie)- 2 668,43 zł
  7. dla zestawu solarnego typ VII (4 panele na gruncie)- 2 805,27 zł
  8. dla zestawu solarnego typ VIII (5 paneli na gruncie)- 2 940,15 zł

Zgodnie z umową, wpłaty należy dokonać przed montażem instalacji w terminie do 28 lutego 2019 roku. Niedokonanie wpłaty przed montażem instalacji będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem zawartej z mieszkańcem umowy.

Wobec powyższego właściciele nieruchomości, którzy dostarczą podpisane umowy proszeni są do:

- uregulowania należności wynikającej z umowy,

- dostosowania pomieszczeń i dachów do montażu kolektorów.

Osoby z listy rezerwowej będą mogły przystąpić do projektu wyłącznie w przypadku wycofania się mieszkańca z listy podstawowej.

Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych planowane jest w okresie luty – lipiec 2019 roku.

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wyjaśnienia innych wątpliwości prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy z pracownikami Referatu Inwestycji i Rozwoju – pok. 11 – tel. 83 344-80-31,

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ

ORAZ DOSTARCZANIA PODPISANYCH UMÓW

„Dostawa i montaż instalacji solarnych w Gminie Kąkolewnica”

Lokalizacja Planowany termin
Brzozowica Duża

Zebranie w dniu 14.01.2019r.

o godz. 17:00

w Domu Kultury w Brzozowicy Dużej

Dostarczanie podpisanych umów

od 14.01.2019r. do 18.01.2019r.

Brzozowica Mała
Lipniaki
Mościska
Olszewnica
Polskowola
Sokule
Grabowiec

Zebranie w dniu 15.01.2019r.

o godz. 17:30

w Gminnym Ośrodku Kultury

w Kąkolewnicy

Dostarczanie podpisanych umów

od 21.01.2019r. do 25.01.2019r.

Jurki
Kąkolewnica
Miłolas
Wygnanka
Zosinowo
Turów

Zebranie w dniu 14.01.2019r.

o godz. 19:00

w Domu Kultury w Turowie

Dostarczanie podpisanych umów

od 28.01.2019r. do 31.01.2019r.

Żakowola Poprzeczna
Żakowola Radzyńska
Żakowola Stara
Attachments:
Download this file (Harmonogram-podpisyw~.pdf)Harmonogram