Articles

Ruszył gminny projekt „Kąkolewnica w sieci”

  • Print


 

IMG 4310

 

Właśnie rozpoczęły się pierwsze szkolenia w Brzozowicy Dużej, grupa I     w godz.9.30-12.30, grupa II w godz. 12,45-15,45, grupa III w godz. 16,00-19,00

Gmina Kąkolewnica rozpoczęła realizację grantu: W sieci bez barier w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

            Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności korzystania
z internetu oraz wykorzystania usług e-administracji wśród mieszkańców gminy Kąkolewnica, którzy nie posiadają kompetencji cyfrowych lub chcą rozwijać posiadane kompetencje.

           W ramach projektu przewiduje się szkolenia dla 268 osób z terenu gminy Kąkolewnica z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu. Zajęcia będą prowadzone w poszczególnych miejscowościach Gminy :

Termin szkoleń będzie uwzględniał preferencje uczestników: godziny przedpołudniowe, popołudniowe.

          Na jednego uczestnika będzie przypadać 32 godziny szkoleniowe odpowiadające wybranemu modułowi tematycznemu. Grupy będą obejmować około 10 osób.

Tematyka szkoleń będzie uzależniona od preferencji uczestników, ale musi dotyczyć następujących modułów:

  1. I.Rodzic w Internecie,
  2. II.Mój biznes w sieci,
  3. III.Moje finanse i transakcje w sieci,
  4. IV.Działam w sieciach społecznościowych,
  5. V.Tworzę własną stronę internetową (blog),
  6. VI.Rolnik w sieci,
  7. VII.Kultura w sieci.

Warunki udziału w projekcie są następujące:
– zamieszkanie na terenie gminy Kąkolewnica
– wiek powyżej 25 lat
– wypełnienie formularzy rekrutacyjnych

Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, gadżety promocyjne, podczas szkoleń przewidziany jest catering.

Szczegółowe informacje i zapisy można uzyskać u koordynatora projektu w: tel. 833722153 , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej     3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.