Articles

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Kąkolewnica

  • Print

 

Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Kąkolewnica z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Kąkolewnica"