Articles

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Kąkolewnica

  • Print

 

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Kąkolewnica z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie