Articles

Pierwsze grupy z Brzozowicy Dużej zakończyły szkolenie w ramach projektu „Kąkolewnica w sieci”

  • Print

 

 DSC8345

 

Uczestnicy szkolenia uzyskują zaświadczenia i podnoszą swoje kompetencje!

 

 

 

          Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia ukończenia modułu „Moje finanse w sieci”, które osobiście wręczyła pani Anna Mróz Wójt Gminy Kąkolewnica. Jak mówią sami zainteresowani „ Jesteśmy zadowoleni z przebiegu szkolenia, czekamy na kolejne!” Takie opinie uczestników bardzo cieszą organizatorów i napawają optymizmem i ochotą do dalszej pracy. Niewątpliwie można stwierdzić, iż uczestnicy szkoleń podnoszą swoje kompetencje i umiejętności korzystania z komputerów oraz praktycznego funkcjonowania w sieci. Serdecznie gratulujemy otrzymania zaświadczeń i zapraszamy do dalszej współpracy.

 
 
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej     3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.