Articles

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT - 2019 r.

  • Print

 

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań publicznych w roku 2019 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Kąkolewnica.