Articles

Zakończenie szkolenia w Zosinowie w ramach projektu „Kąkolewnica w sieci”

  • Print

 

DSC 3883

 

Uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia

 

 

          W dniu 25.03.2019 r. zakończyło się szkolenie w ramach projektu „Kąkolewnica w sieci” w Zosinowie. To już kolejna miejscowość naszej gminy, gdzie mieszkańcy mogą pochwalić się zdobytymi umiejętnościami za sprawą projektu. W szkoleniu uczestniczyło 11 osób, każda z nich otrzymała zaświadczenie o ukończeniu kursu z rąk Pani Anny Mróz Wójt Gminy Kąkolewnica. Serdecznie gratulujemy!

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wszystkie materiały umieszczone w serwisie www.kakolewnica.lublin.pl są chronione prawami autorskimi. Właścicielem praw majątkowych do umieszczonych na stronie materiałów jest Gmina Kąkolewnica ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej www.kakolewnica.lublin.pl bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu.Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych.Zabrania się umieszczania materiałów lub ich części pochodzących z www.kakolewnica.lublin.pl na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.