Articles

„Kąkolewnica w sieci” – rozpoczęcie kursu w Żakowoli Radzyńskiej

  • Print

 

DSC 3933

 

To już 19 grupa, która rozpoczęła szkolenie w ramach projektu!

 

 

        Już od 26 marca br. mieszkańcy Żakowoli Radzyńskiej uczęszczają na zajęcia w ramach projektu „Kąkolewnica w sieci”. Grupa liczy 10 osób, kurs odbywa się w Świetlicy Wiejskiej w Żakowoli Radzyńskiej. Zajęcia niezmiennie prowadzi Pan Michał Szymański. Grupa realizuje moduł szkoleniowy pt. „Moje finanse i transakcje w sieci”. Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom!

            Informujemy, że tworzą się dwie grupy w Kąkolewnicy. Pierwsza rozpoczyna zajęcia 3.04.2019 r. , zajęcia będą odbywały się od godz. 9.00. Druga grupa rozpocznie szkolenie w dniu 5.04.2019 r. od godz. 16.30. Są jeszcze wolne miejsca na obie grupy , osoby chętne prosimy o kontakt: Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy tel. 83 372 21 53.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wszystkie materiały umieszczone w serwisie www.kakolewnica.lublin.pl są chronione prawami autorskimi. Właścicielem praw majątkowych do umieszczonych na stronie materiałów jest Gmina Kąkolewnica ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej www.kakolewnica.lublin.pl bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu.Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych.Zabrania się umieszczania materiałów lub ich części pochodzących z www.kakolewnica.lublin.pl na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.