Articles

Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

  • Print

baner Obszar roboczy 1 400x225

W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy, zachęcamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną. Celem przedsięwzięcia organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie jest upowszechnianie tradycji i folkloru związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych,  popularyzowanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej, a także ocalenie od zapomnienia typowych dla regionu form twórczości ludowej.

 

 

KATEGORIE KONKURSOWE:

UCZESTNICY KONKURSU:

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy Urząd Gminy lub gminne instytucje kultury. Do udziału w konkursie szczególnie zapraszamy twórców ludowych, członkinie kół gospodyń wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną.   

ETAPY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA:

W konkursie każda gmina z terenu województwa lubelskiego może wytypować dwie pisanki wielkanocne (jedną wykonaną techniką tradycyjną, drugą wykonaną techniką współczesną) oraz jedną palmę wielkanocną wykonaną techniką dowolną (tradycyjną, współczesną, indywidualną, grupową).  Urzędy Gminy (najlepiej w porozumieniu z miejscowym domem kultury) dokonają wyboru  prac konkursowych i przekażą je do macierzystego starostwa powiatowego. Warunkiem dalszego udziału w konkursie jest dostarczenie przez właściwe starostwa powiatowe (z terenu województwa lubelskiego) prac konkursowych do 8 kwietnia 2019 roku do godziny 12:00 wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi, pocztą lub osobiście na adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 kwietnia 2019 roku podczas wspólnej imprezy tradycyjno-obrzędowej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej.

Attachments:
Download this file (Regulamin.pdf)Regulamin.pdf