Articles

„Kąkolewnica w sieci” - zakończenie szkoleń w Brzozowicy Małej

  • Print

 

DSC 3948

 

W dniu 28.03.2019 r. odbyły się ostatnie zajęcia zakończone rozdaniem zaświadczeń

 

 

 

          Szkolenie w ramach projektu „Kąkolewnica w sieci” w Brzozowicy Małej dobiegło końca. Grupa 10 osób może pochwalić się nowymi umiejętnościami korzystania z internetu. Przez osiem dni uczestnicy szkolenia uczęszczali do Świetlicy Wiejskiej na zajęcia, które prowadził Pan Michał Szymański. Wszyscy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu, które wręczyła Pani Anna Mróz Wójt Gminy Kąkolewnica. Serdecznie gratulujemy!

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

 

Wszystkie materiały umieszczone w serwisie www.kakolewnica.lublin.pl są chronione prawami autorskimi. Właścicielem praw majątkowych do umieszczonych na stronie materiałów jest Gmina Kąkolewnica ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej www.kakolewnica.lublin.pl bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu.Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych.Zabrania się umieszczania materiałów lub ich części pochodzących z www.kakolewnica.lublin.pl na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.