Articles

„Kąkolewnica w sieci” – zakończenie szkolenia w Wygnance

  • Print

 

DSC 4221

 

Tym razem same Panie uczestniczyły w projekcie

 

 

 

           W dniu 2.04.2019r. zakończył się kurs w ramach projektu „Kąkolewnica w sieci” w miejscowości Wygnanka. Na zajęcia uczęszczały same Panie od 22.03.2019 r. do 2.04.2019 r. Podczas kursu został zrealizowany moduł szkoleniowy „Moje finanse i transakcje w sieci”. Tradycyjnie na ostatnich zajęciach Pani Anna Mróz Wójt Gminy Kąkolewnica wręczyła wszystkim uczestniczkom zaświadczenia o ukończeniu kursu. Serdecznie gratulujemy wszystkim Paniom!

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wszystkie materiały umieszczone w serwisie www.kakolewnica.lublin.pl są chronione prawami autorskimi. Właścicielem praw majątkowych do umieszczonych na stronie materiałów jest Gmina Kąkolewnica ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej www.kakolewnica.lublin.pl bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu.Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych.Zabrania się umieszczania materiałów lub ich części pochodzących z www.kakolewnica.lublin.pl na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.