Articles

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.07.2019r

  • Print

 

herb kąkolewnica 1

Od 01.07.2019 roku ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi selektywnie od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 8,00 zł (słownie: osiem złotych) miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny nowa stawka opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych) miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Wzrosły również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych (sklepy, apteki, szkoły, cmentarze itp.).

INFORMACJA O NOWEJ WYSOKOŚCI OPŁATY ZOSTANIE DOSTARCZONA DO KAŻDEJ NIERUCHOMOŚCI.

         Wzrost opłat spowodowany jest zwiększeniem ilości odbieranych odpadów, podwyżką cen za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów przez ZZOK w Adamkach. Również zwiększenie liczby frakcji jakie muszą być odbierane od mieszkańców prowadzi do zwiększenia kosztów za odbiór i transport odpadów przez firmę wyłonioną w drodze przetargu odbierającą odpady od właścicieli nieruchomości.