Articles

Ogłoszenie o konsultacjach rocznego programu współpracy Gminy Kąkolewnica z organizacjami pozarządowymi - 10.09.2012

  • PrintAttachments:
Access this URL (http://b.i.p.lublin.pl/kakolewnica/plik.php?plik=ogloszenie_o_konsultacjach_wspolpracy_gminy_z_org_pozarzadowymi_10-09-2012.pdf)Zarządzenie wraz z projektem uchwały