Articles

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kąkolewnica - 29.01.2020

  • Print

 

ZAPROSZENIE


w dniu 29 stycznia 2020 roku o godz.10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Sesja  Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad,
c/ przyjęcie protokołu z  ostatniej Sesji Rady Gminy Kąkolewnica.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach organu wykonawczego w okresie między sesjami – zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy i zajętych stanowiskach Rady – pisemnie.
4.  Podjęcie uchwał :
a) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Grabowcu ,
b) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Olszewnicy w celu utworzenia szkoły filialnej w Olszewnicy o strukturze organizacyjnej klas I - III z oddziałem przedszkolnym, podległej organizacyjnie  Szkole Podstawowej im. Ks. Lucjana Niedzielaka w Polskowoli ,
c) w sprawie określenia  średniej ceny  jednostki paliwa w Gminie Kąkolewnica  w roku szkolnym 2019/2020.
5. Sprawy bieżące - wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

                                                                                                             
 Przewod. Rady Gminy Kąkolewnica

/-/ Majczyna Mariusz