Articles

Spotkanie emerytów Koła Nr 2 w Kąkolewnicy

  • Print

 

W dniu 18 stycznia 2020 roku w budynku GOK odbyło się pierwsze spotkanie emerytów Koła Nr 2 w Kąkolewnicy. Składało się z 2 części: sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 r. i zabawy karnawałowej.

W spotkaniu wzięło udział ok. 90 osób członków i sympatyków, obecna była również Pani Anna Mróz - Wójt Gminy. Spotkanie otworzył przewodniczący Koła Pan Antoni Mazur serdecznie witając wszystkich członków i gości oraz składając życzenia noworoczne. Następnie przedstawił porządek spotkania.

Przewodniczącym pierwszej części został Pan Stanisław Iwanowski, sekretarzem Pani Halina Rychlik. Powołano również Komisję Uchwał i Wniosków. Sprawozdania z działalności przedstawili:
kol. Krystyna Majczyna - finanse i statystyka
kol. Czesław Stefaniuk - działalność Zarządu w 2019 r.
kol. Kazimiera Kalenik - działalność Komisji Kultury
kol. Danuta Matejek - działalność Komisji Socjalnej
Odczytany został także Protokół z Kontroli Komisji Rewizyjnej Oddziału Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. Po dyskusji nad sprawozdaniami i jawnym głosowaniu udzielono obecnemu Zarządowi 100% absolutorium.

W drugiej części tzw. towarzyskiej, bawiliśmy się przy muzyce przygotowanej przez Pana Rysia Stefańskiego i biesiadowaliśmy przy zastawionych stołach. Wieczór umilał nam zespół pod kierownictwem kol. Teresy Kieczka oraz soliści amatorzy, których w Kole nie brakuje.
Miłym akcentem było wręczenie 15 członkom dyplomów - podziękowań za zaangażowanie w przygotowywaniu imprez okolicznościowych.