Articles

Wójt Gminy Kąkolewnica zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

  • Print

 

Wójt Gminy Kąkolewnica zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąkolewnica które odbędzie się w dniach od 17 marca do 15 kwietnia 2020