Articles

Dzień Działacza Kółek Rolniczych - 14.10.2012

  • Print

W dniu 14 października 2012 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy obchodzono Dzień Działacza Kółek Rolniczych, z okazji 150 – lecia istnienia Kółek Rolniczych w Polsce. Organizatorem obchodów był GZRKiOR w Kąkolewnicy przy współudziale Kółka Rolniczego z Żakowoli Starej i działających Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.

Po wprowadzeniu sztandaru Związku i odśpiewaniu Roty, głos zabrał Przewodniczący Rady GZRKiOR w Kąkolewnicy Henryk Woch, który powitał przybyłych gości: Władysława Serafina – prezesa KZKiOR w Warszawie, Zofię Kowalczuk, Alinę Marczuk i Mariana Matyjaska – członków Zarządu KZKiOR w Warszawie, ludową poetkę Wandę Sadowską z Mościsk – byłą członkinię Zarządu KZRKiOR, Andrzeja Giszczaka –prezesa WZRKiOR w Lublinie, Kazimierę Janiszewską – wiceprzewodniczącą Rady WZRKiOR w Lublinie i zarazem przewodniczącą Rady Wojewódzkiej KGW, Janusza Filipiuka – prezesa byłego WZRKiOR w Białej Podlaskiej, Macieja Dąbrowskiego – przedstawiciela Marszałka Sejmiku Województwa Lubelskiego, ks. Jerzego Cąkałę – proboszcza parafii w Turowie, Urszulę Sawczuk – kierownika ODR w Radzyniu Podlaskim, Kazimierza Domańskiego – przewodniczącego Pokoleń w Radzyniu Podlaskim, Andrzeja Capa- Przewodniczącego Rady Gminy w Kąkolewnicy, Radnych Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie, na czele ze Stanisławem Iwanowskim Przewodniczącym Rady Nadzorczej, Jana Sijkę – prezesa GS w Kąkolewnicy i przewodniczącą Rady Nadzorczej Danutę Matejek, Jana Ładnego – prezesa SKR w Kąkolewnicy i przewodniczącego Rady Nadzorczej SKR Kazimierza Mazura.  Przewodniczący Woch odczytał historię działalności KR i KGW na terenie Gminy Kąkolewnica, wskazując że pierwsze Kółka Rolnicze zostały założone pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku w miejscowościach: Brzozowica Duża, Kąkolewnica, Lipniaki, Olszewnica, Turów i Żakowola Radzyńska – od której 12 maja 1928 roku odłączyła się Żakowola Stara tworząc samodzielne Kółko Rolnicze. W dalszej części historii zapoznał czym zajmowały się poszczególne Kółka Rolnicze i Koła Gospodyń Wiejskich - wprowadzając w swoich wsiach i gospodarstwach rolnych nowości, przeprowadzając szkolenia i kursy: gotowania, pieczenia ciast, garmażeryjne, masarskie i krawieckie. Kółka Rolnicze zaczęły wprowadzać mechanizację upraw, zakupując urządzenia, traktory i sprzęt. Wspomniał także o działalności zespołów śpiewaczych, pielgrzymkach i wycieczkach turystycznych krajowych a także o wyjazdach na wczasy do Moskwy. Historię Spółdzielni Kółek Rolniczych przedstawił prezes Jan Ładny. Następnie podziękowania i życzenia dla wszystkich działaczek i działaczy złożyli przedstawiciele władz. Wiersz Wandy Sadowskiej recytowała Feliksa Głowniak, a następnie swoje wiersze przeczytała poetka.

W dalszej części uroczystości wystąpiły zespoły śpiewacze: WRZOS z Kąkolewnicy, SENIOR ze Związku Emerytów i Rencistów, POLSKIE KWIATY z Kąkolewnicy, NIEZAPOMINAJKI z Turowa, TĘCZA z Brzozowicy Małej, BRZOZWIANKI z Brzozowicy Dużej i zespół z WYGNANKI.

Spotkanie było okazją do odznaczenia 33 matek z terenu gminy, Orderem Serca – Matkom Wsi. Odznaczenia z rąk Władysława Serafina otrzymały: z Brzozowicy Dużej – Elżbieta Oponowicz, Helena Sawicka, Barbara Woch; z Brzozowicy Małej  - Danuta Wiśniewska; z Kąkolewnicy  z ul. Południowej – Anna Kocińska, Teresa Korulczyk, Janina Śledź, Marianna Wnuk, Stanisława Zalewska, Ewa Zaniewicz; z Kąkolewnicy z ul. Wschodniej- Stanisława Kośmider; z Mościsk – Wanda Sadowska; z Olszewnicy- Stanisława Jastrzębska, Krystyna Konstanta; z Turowa- Zuzanna Korulczyk, Jadwiga Matysiewicz, Helena Ochnio, Jadwiga Osak, Zofia Osak, Barbara Pachała, Elżbieta Golec; z Wygnanki – Grażyna Korzeniowska, Teresa Ładniak, Halina Wieczorek, Zofia Woch; z Żakowoli Poprzecznej- Celina Krzysztoszek, Alina Mazur, Jadwiga Rarak, Wiesława Wardziak; z Żakowoli Starej- Henryka Adamowicz, Albina Rychlik, Teresa Siedlanowska.   

Medalem pamiątkowym z okazji Jubileuszu 150 –lecia działalności Kółek Rolniczych w Polsce zostali uhonorowani: Pan Jarosław Trokowicz – prezes BS w Trzebieszowie, Pan Jan Sijka – prezes GS w Kąkolewnicy, Państwo Wanda i Henryk Wochowie z Żakowoli Starej, Pan Jan Ładny- prezes SKR w Kąkolewnicy, Państwo Barbara i Antoni Głowniakowie z Kąkolewnicy. Odznaką Za Zasługi dla Kółek Rolniczych zostali odznaczeni: Jan Ładny, Czesław Pękała, Jan Sijka, Jarosław Trokowicz, Jan Kap, Adam Śledź. Następnie poczęstowano smakowitym obiadem, który przygotowała p. Janina Wardziak była Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet w Kąkolewnicy, z pomocą członkiń zarządów poszczególnych Kół.

Spotkanie nie mogło odbyć się bez tańców do których przygrywała kapela „Harmonijkowe Echo” pod kierownictwem Tadeusza Sójki. W uroczystości udział wzięło ponad 200 osób. Była również przygotowana okolicznościowa wystawa dokumentów, zdjęć i kronik z działalności tych organizacji.