Articles

„Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Kąkolewnica na lata 2020-2035”

  • Print

 

herb kąkolewnica 1

Gmina Kąkolewnica przystąpiła do przygotowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Kąkolewnicana lata 2020-2035”.

Dokument ten ma na celu określenie mobilności mieszkańców Gminy Kąkolewnica i wskazanie działań wspierających użytkowników pojazdów elektrycznych w przyszłości.

W dokumencie tym nastąpi określenie kierunków podejmowanych działań dotyczących wdrożenia elektromobilności z zamiarem rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zaspokojenia potrzeb w zakresie polityki transportowej w oparciu o analizę obecnych i przewidywanych uwarunkowań organizacyjnych, technicznych i prawnych.

Zaplanowane działania uwzględnią ponadto zachowania, preferencje i możliwości uczestników systemu komunikacyjnego – kierowców i pasażerów w transporcie indywidualnym i publicznym, zidentyfikowane w drodze analizy danych i zachowań oraz szerokich konsultacji społecznych celem najlepszego dopasowania.

 

 

Wdrożenie strategii przyczyni się także do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przez pojazdy poruszające się po naszej gminie.

Kluczowe z punktu widzenia przygotowania optymalnych rozwiązań jest poznanie Państwa preferencji związanych z mobilnością. 

W związku z powyższym, zwracamy się z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety:

Link do ankiety ONLINE: https://forms.gle/ZUk3eVAWZPMJVo1Z6

Link do ankiety do wydrukowania i wypełnienia: http://www.kakolewnica.lublin.pl/attachments/article/2397/ANKIETA.pdf

Link do ankiety edytowalnej do wypełnienia i wydrukowania: 

http://kakolewnica.lublin.pl/attachments/article/2397/ANKIETA.doc

Proszę o wypełnienie ankiety do dnia: 24 kwietnia 2020 roku

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą służyły do przygotowania dopasowanych do Państwa zapotrzebowania działań związanych z rozwojem elektromobilności poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w gminie, a także wzrost wykorzystania pojazdów elektrycznych.

Pytania w ankiecie dotyczą sposobu codziennego przemieszczania się po terenie gminy. Przewidywany czas wypełnienia ankiety wynosi około 10 minut. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety do dnia 24 kwietnia 2020 roku.

Liczymy na aktywny udział, który pomoże nam wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i przyczyni się do poprawy jakości życia w naszej gminie.

Państwa opinie są dla nas bardzo ważne i z góry dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety.

Gmina Kąkolewnica realizuje działania związane z opracowaniem strategii rozwoju elektromobilności w ramach dofinansowania i w oparciu o zasady Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Gepard II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.

 

NFOŚiGW

Attachments:
Download this file (ANKIETA.doc)ANKIETA
Download this file (ANKIETA.pdf)ANKIETA