Articles

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica - 04.05.2020 - g.10:00

  • Print

 

Z A P R O S Z E N I E

          
w dniu 4 maja 2020 roku o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się  Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad: 

 1.  Otwarcie.
 2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad.
c/ przyjęcie protokołu z posiedzenia sesji Rady Gminy Kąkolewnica z  dnia  26 lutego 2020 roku i 25 marca 2020 roku .
3. Podjęcie uchwał :
    a)   w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Grabowcu ,
    b)   w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie działek budowlanych położonych w miejscowości Turów.
    c)  w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kąkolewnica  na lata 2020 – 2024,
4. Zamknięcie obrad . 


Przewodniczący Rady Gminy

/-/  Mariusz Majczyna