Articles

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica - 25.05.2020 - g.16:00

  • Print

 

 


ZAPROSZENIE


            
w  dniu  25 maja 2020 roku  o  godz. 16:00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica  odbędzie się  Nadzwyczajna  Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica   z  następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie.
 2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad.
c/ przyjęcie protokołu z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kąkolewnica z  dnia  23 kwietnia  2020 roku .
3. Podjęcie uchwał :
    a)  w sprawie  likwidacji Szkoły Podstawowej w Olszewnicy oraz  utworzenia  Szkoły Podstawowej Filialnej w Olszewnicy obejmującą strukturą  organizacyjną  klasy I-III  z oddziałem przedszkolnym ,  
    b)  w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Kąkolewnica  w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji  ustalonych dla dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Kąkolewnica
 4. Zamknięcie obrad .    

Proszę o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi projektami uchwał ,  gdyż nie będą odczytywane podczas obrad sesji .        

 
Przewodniczący Rady Gminy


/-/ Mariusz Majczyna