Articles

Wójt Gminy Kąkolewnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kąkolewnica, który odbędzie się dnia 24 czerwca 2020 r – przedmiot przetargu działka 1303 Brzozowica Duża

  • Print

 

 

 

Wójt Gminy Kąkolewnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kąkolewnica, który odbędzie się dnia 24 czerwca 2020 r – przedmiot przetargu działka 1303 Brzozowica Duża