Articles

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu! 2020 r.

  • Print

BANER 600x400 4 nabór

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.

Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku:https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

Attachments:
Download this file (zal.nr_1.doc)zał. nr 1 do Regulaminu - Zgłoszenie lokalizacji
Download this file (zal.nr_1.pdf)zał. nr 1 do Regulaminu - Zgłoszenie lokalizacji *.PDF
Download this file (zal.nr_1a.doc)zał. nr 1a do Regulaminu - Oświadczenie - brak sprzeciwu
Download this file (zal.nr_1a.pdf)zał. nr 1a do Regulaminu - Oświadczenie - brak sprzeciwu *.PDF
Download this file (zal.nr_2a.doc)zał. nr 2a do Regulaminu - Demontaż zgodnie z przepisami
Download this file (zal.nr_2a.pdf)zał. nr 2a do Regulaminu - Demontaż zgodnie z przepisami *.PDF
Download this file (zal.nr_3a.doc)zał. nr 3a do Regulaminu - Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontazu na odbiór
Download this file (zal.nr_3a.pdf)zał. nr 3a do Regulaminu - Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontazu *.PDF