Articles

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica - 25.06.2020 - g.8:00

  • Print

 

ZAPROSZENIE

w  dniu  25 czerwca  2020 roku  o  godz. 8 00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica  odbędzie się  Nadzwyczajna  Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica   z  następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1.  Otwarcie.
 2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
     gospodarowanie odpadami komunalnymi  składanej  przez właścicieli nieruchomości
     oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą  środków komunikacji  elektronicznej ,
 4. Zamknięcie obrad .    

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/  Mariusz Majczyna