Articles

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19A – 30.06.2020

  • Print

 

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19A ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 30.06.2020