Articles

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19A – 01.07.2020

  • Print

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19A ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 01.07.2020