Articles

ZAPROSZENIE do udziału w badaniu potrzeb przystosowania organizacji pozarządowych do wdrożenia zasad dostępności.

  • Print

 

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy organizacje pozarządowe z woj. lubelskiego do wypełnienia krótkiej ankiety na temat przystosowania organizacji do wdrożenia zasad dostępności przestrzeni publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wsparcie wysiłków organizacji pozarządowych na rzecz zwiększenia dostępności przestrzeni publicznej jest głównym celem inicjowanego Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności. Jego inicjatorami są Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) oraz Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki (LFOON).

Proszę odpowiedź na każde z pytań. Nie ma ani dobrych ani złych odpowiedzi. Ważna jest Twoja i Twojej Organizacji ocena  aktualnych potrzeb w zakresie wdrażania zasad dostępności.

Z góry dziękujemy za udział w badaniu i jednocześnie zapewniamy, iż udzielone odpowiedzi pozostaną poufne, a uzyskane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach badawczych i będą prezentowane w zbiorczej postaci bez wskazywania konkretnych organizacji biorących udział w badaniu.

ANKIETA - Lubelscy Liderzy Dostępności na START

Ankietę prosimy wypełnić do 10 lipca 2020 (piątek).

Dotyczy organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kąkolewnica.