Articles

GOPS w Kąkolewnicy najważniejsze informacje

  • Print

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy informuje, że od dnia 1 sierpnia 2020r. rozpocznie przyjmowanie wniosków w formie papierowej na nowy okres zasiłkowy o ustalenie prawa do:

Wnioski można będzie składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy (pokój nr 11) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 13.30 (w miesiącach sierpień - październik) lub za pośrednictwem poczty.

2. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej poprzez system bankowości internetowej lub Emp@tia już od 1 lipca 2020r.

3. GOPS Kąkolewnica informuje, zę od 1 sierpnia 2020r. przyjmowane będą wnioski wraz z kompletem dokumentów, w sprawie przyznania dożywiania dzieci w szkole na rok szkolny 2020/2021.

4. Od 1 lipca nie składamy wniosków o ustalenie prawdo świadczenia wychowawczego 500+ ponieważ świadczenie jest przyznane do 31 maja 2021r. Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane od dnia 1 lutego 2021r.

5. Organizacja pracy GOPS Kąkolewnica od dnia 1 sierpnia 2020r.

 

Pokój nr 11 GOPS

Punkt obsługi „Storczyk”

  1. Świadczenia rodzinne

  2. Fundusz Alimentacyjny

  3. Dobry Start 300+

Wnioski od 1 sierpnia w wersji papierowej

  1. Pomoc społeczna

  2. Dyżur psychologa
    poniedziałki od 8.00 do 10.00

  3. Dożywianie w szkole – wnioski od 1 sierpnia

Uwagi:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane od 1 lutego 2021r.

Obecnie świadczenie przyznane jest do 31 maja 2021r.