Articles

Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19 a - 10.07.2020 r.

  • Print

 

Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz.1057) na realizację zadania publicznego z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym