Articles

Ogłoszenie Wójta Gminy Kąkolewnica z dnia 21.07.2020 r.

  • Print

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kąkolewnica o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąkolewnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 28.07.2020 r. do 18.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kąkolewnica, ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica w godzinach pracy urzędu.