Articles

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 14.07.2020

  • Print

 

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 14.07.2020