Articles

Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

  • Print

KRUS plakat rymowanki

 

Szanowni Państwo,

Placówka Terenowa KRUS w Radzyniu Podlaskim informuję, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl

zmieszczona jest informacja o ogłoszeniu pierwszej edycji konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/dobrze-sie-czuje-gdy-o-bezpieczenstwie-rymuje/

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00 na e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. W temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka.

Rymowankę do udziału w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 20 laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł.

Zapraszamy również uczestników do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci, znajdującymi się pod linkiem:

https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-sie-z-materialami-edukacyj/

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/Rymowanki/rymowanka_regulamin_2020.pdf

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp.krus.gov.pl 

 

Attachments:
Download this file (FORMULARZ.doc)Formularz zgłoszenia
Download this file (Rymowanka_reg.pdf)Regulamin konkursu