Articles

GOK is EKO program edukacyjny pod nazwą „Odpady to też bogactwo, które należy poznać, aby zrozumieć”.

  • Print

VR przez zabawę uczy segregacji odpadów

Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy zrealizował projekt GOK is EKO program edukacyjny pod nazwą „Odpady to też bogactwo, które należy poznać, aby zrozumieć”.
Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 10 tysięcy złotych.

W ramach projektu z zakresu edukacji ekologicznej zakupiono Google VR do przeprowadzenia na dwóch stanowiskach turniejów wirtualnej segregacji „śmieci” na terenie gminy Kąkolewnica
Cykl spotkań otworzyła Pani Anna Mróz wójt gminy Kąkolewnica i Pan Adam Borowik reprezentujący Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach. Interesujące materiały i gadżety uczestnikom przekazała Organizacja Odzysku Opakowań SA. REKOPOL. Każdy turniej rozpoczynał się pogadanką i przekazaniem materiałów na w/w temat.
Turnieje wirtualnej rzeczywistości cieszyły się dużym zainteresowaniem, świadczy o tym fakt, że udział w nich wzięło 59 osób. Szczególnie młodzież szkolna z zaangażowaniem i ogromną koncentracją szybko przyswoiła eko-wiedzę i właściwie segregowała odpady – uzyskując punkty w turnieju.

Odbyło się cztery turnieje, najlepsi zawodnicy otrzymali medale za I,II,III miejsce i nagrody rzeczowe.

W Kąkolewnicy, turniej odbył się 7 września br. a  najlepszy wynik osiągnęła Marlena Gomółka (39 punktów), następnie Ewa Wysokińska i Nikodem Chud.

Natomiast w Brzozowicy Dużej turniej odbył się 10 września br.,- pierwszy był Dawid Bartczak(50 punktów), za nim Piotrek Kalinowski, a na trzecim miejscu z taką samą ilością punktów Anna Machniak i Paweł Ślusarczyk.

W Turowie turniej odbył się 11 września br., - pierwsza była Aleksandra Gil(49 punktów), druga Natalia Grudzińska, trzecia Emilia Mróz.

Najwyższą liczbę punktów w gminie osiągnął Piotr Sójka(53 punkty) zajmując pierwsze miejsce, nieco mniej Zuzanna Kalinowska, za nią Kinga Dąbrowska – na turnieju w Polskowoli, który odbył się 14 września br.

 

 

Drugim przedsięwzięciem w ramach projektu były wakacyjne pikniki ekologiczne na świeżym powietrzu, udział w nich wzięło ponad 300 osób, Podczas których odbyły się pogadanki z zakresu edukacji ekologicznej zakończone konkursem lub grą terenową z wykorzystaniem odpadów - oczywiście zmagania dzieci zostały nagrodzone sadzonkami krzewów. Nagrody wręczono 26 sierpnia na ostatnim pikniku podsumowującym projekt.

Gminny Ośrodek Kultury serdecznie dziękuje wszystkim za pomoc w realizacji projektu.