Articles

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąkolewnica

  • Print

r1

W Gminie Kąkolewnica odbywa się obecnie rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kąkolewnica.

 

Harmonogram i terminy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym określa Zarządzenie Wójta Gminy Kąkolewnica Nr 2/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu i terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąkolewnica

Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata: od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r.

W postępowaniu uzupełniającym: od 01.06.2021 r. do 16.06.2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 23.04.2021 r.

W postępowaniu uzupełniającym: od 29.06.2021 r.

Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe:

Spełnianie poszczególnych kryteriów musi być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami.

Jeżeli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji, w którym pod uwagę brane są samorządowe kryteria rekrutacji

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola, oddziału przedszkolnego

L.p. Kryterium
1. Kandydat, który wychowuje się w rodzinie rodziców pracujących zawodowo   lub pracujących w gospodarstwie rolnym   liczącym powyżej 8 ha   przeliczeniowych (zaświadczenie o zatrudnieniu, nakaz podatkowy).
2. Kandydat, który wychowuje się w rodzinie, z   których jedno z rodziców pracuje zawodowo lub w gospodarstwie rolnym liczącym   powyżej   8 ha przeliczeniowych   (zaświadczenie o zatrudnieniu, nakaz podatkowy).
3. Kandydat   uczęszczał do Przedszkola w poprzednim roku szkolnym.
4. Kandydat,   który będzie korzystał   z pełnej oferty przedszkola (powyżej 5 godzin Podstawy Programowej).
5. Kandydat,   którego rodzice pracują w   oświacie.
6. Kandydat   4-letni.

Kryteria przyjęcia dzieci do klasy pierwszej

L.p. Kryterium
1. Spełnienie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w tej samej placówce (oświadczenie rodziców).
2. Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły/ZO (oświadczenie rodziców).
3.

Miejsce pracy/prowadzenia działalności gospodarczej

(w tym rolniczej) przynajmniej jednego z rodziców/prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły (oświadczenie rodziców).

4. Odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość od szkoły obwodowej (oświadczenie rodziców).

 

mgr inż. Anna Mróz

Wójt Gminy Kąkolewnica

W celu zachowania ostrożności w związku z trwającą pandemią prosimy rodziców o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy z wybranym przedszkolem/szkołą i ustalenie z Dyrekcją placówki bezpiecznych terminów, sposobu komunikacji, składania dokumentów itp.

  1. I.ZESPÓŁ OŚWIATOWY W KĄKOLEWNICY

Szkolna 4
21-302 Kąkolewnica

83 372-21-50
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. II.ZESPÓŁ OŚWIATOWY W POLSKOWOLI

Polskowola 131
21-302 Kąkolewnica

83 372-23-40
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. '; document.getElementById('cloak45587').innerHTML += ''+addy_text45587+'<\/a>'; //-->

  1. III.ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BRZOZOWICY DUŻEJ

Brzozowica Duża 83
21-302 Kąkolewnica

83 372-34-06
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. '; document.getElementById('cloak65857').innerHTML += ''+addy_text65857+'<\/a>'; //-->

  1. IV.SZKOŁA PODSTAWOWA W TUROWIE

Turów 76
21-302 Kąkolewnica

83 372-31-04
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. V.SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻAKOWOLI POPRZECZNEJ

Żakowola Poprzeczna 43
21-302 Kąkolewnica

736 608 429
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rozwiązania mają na celu ograniczenie niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19, zarazem pozwolą one na sprawne przeprowadzenie zaplanowanego postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Kąkolewnica


 

Attachments:
Download this file (rekrutacja na rok sz~.pdf)Rekrutacja