Articles

I SPOTKANIE EMERYTÓW PO PANDEMII

  • Print

 

W dniu 24 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie członków Koła nr.2 w Kąkolewnicy PZERiI w Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy. Spotkanie składało się z dwóch części:
Pierwsza część -sprawozdawcza
Druga część – kulturalno -rozrywkowa

   I spotkanie otworzył Przewodniczący Koła Antoni Mazur, powitał przybyłą wójt gminy p. Annę Mróz oraz Przewodniczącego Oddziału Rejonowego PZERiI w Radzyniu Podlaskim p. Kazimierza Ździebłowskiego, pracowników GOK -u w Kąkolewnicy i członków Koła. Pożegnaliśmy zmarłych członków – Eugeniusza Karasiuka, Józefa Wieczorka i Mariana Kosiurę.
Następnie powołano Przewodniczącego zebrania który został p. Tadeusz Woliński, sekretarza – Jan Nowicki i komisję – p. Teresa Kieczka, p. Teresa Kurowska i p. Zofia Stepulak. W dalszej kolejności zostały odczytane sprawozdania za 2020 rok: finansowe i statystyczne – skarbnik p. Krystyna Majczyna, protokoły posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej – sekretarz p. Czesław Stefaniuk. Protokoły z działalności komisji Kultury i Socjalnej – p. Danuta Matejek. Na zakończenie odbyła się dyskusja i udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła za 2020 rok – przez podniesienie ręki – udzielono jednogłośnie.
II Druga część składała się z wręczenia p. Czesławowi Stefaniukowi i p. Henrykowi Wnukowi Złotych Odznaczeń Honorowych za szczególne zasługi dla Związku. Odznaczenia wręczył Ptrzewodniczący Rejonowy p. Kazimierz Ździebłowski. Następnie zostały wręczone dyplomy uznania Członkom Koła zaczynając od 2003 roku – jest to data powstania Koła Nr. 2 w Kąkolewnicy- którzy systematycznie i terminowo wpłacali składki członkowskie.
Dyplomy wręczyła p. wójt Anna Mróz. Po wręczeniach był czas na pyszny obiad.
Po konsumpcji na scenę zostały zaproszone trzy pary naszych członków:
Pastwo Czesław i Krystyna Stefaniuk, Jadwiga i Tadeusz Wolińscy i Janusz i Anna Korólczyk, pary te mają 50- lecie małżeństwa. Wszyscy uczestnicy spotkania odśpiewali jubilatom sto lat a Pa ni wójt złożyła życzenia i wręczyła kwiaty w swoim imieniu i nas wszystkich. W spotkaniu brało udział 60 osób, zakończyło się miłą i radosną zabawą przeplataną występami artystycznymi na scenie członków Koła.