Articles

Uroczystość odsłonięcia murali historycznych w Kąkolewnicy - 25 sierpnia 2021 r.

  • Print

 

25 sierpnia br. odsłonięte zostały dwa murale, nawiązujące w swej treści do wydarzeń historycznych, które miały miejsce na kąkolewnickiej ziemi.

   Pierwsze z nich, to bitwa pod Kąkolewnicą z dnia 17 sierpnia 1920 roku, którą dowodził major Feliks Jaworski. Była ona jednym z epizodów wojny polsko-bolszewickiej, którą musiał stoczyć nasz naród tuż po odzyskaniu niepodległości po 123 latach niewoli.

   Drugim wydarzeniem był bestialski mord, dokonany przez NKWD na polskich patriotach walczących w podziemiu niepodległościowym w uroczysku Baran w latach 1944-45 znanym w Polsce jako Podlaski Katyń.

Oba murale mają przypominać, przestrzegać i zobowiązywać do głębszego poznania historii naszej małej ojczyzny. Pielęgnować jej tradycję, otaczać czcią i pamięcią narodowych i lokalnych bohaterów. Być inspiracją do pracy wychowawczej w placówkach oświatowo-wychowawczych naszej gminy, okazją do organizowania corocznych uroczystości patriotycznych.
Murale powstały dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia dla rozwoju ziemi kąkolewnickiej przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kąkolewnicy, które przystąpiło do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Projekt został oceniony pozytywnie i nagrodzony finansowo. Dzięki temu mogły powstać na budynkach publicznych w centrum gminy nowoczesne dzieła sztuki jakimi są właśnie murale. Pozwoli to jeszcze bardziej niż dotychczas wzmacniać naszą narodową tożsamość.
Serdecznie podziękowania należą się autorom tych dwóch murali Panu Krzysztofowi Szczepaniukowi, który wykonał projekt muralu „Bitwa pod Kąkolewnicą 1920”, Panu Romanowi Zgorzałkowi - projektantowi muralu „Uroczysko Baran” oraz członkom Stowarzyszenia dla rozwoju ziemi kąkolewnickiej wspieranym przez Gminny Ośrodek Kultury.