Articles

Narodowe Czytanie 2021 w Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy

  • Print

 

 DSC2338

 13 września 2021 r. w Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy odbyła się X odsłona Narodowego Czytania.  Ta akcja prowadzona jest od 2012 r. i ma na celu propagowanie polskiej literatury, promowanie  pięknej poprawnej polszczyzny oraz  popularyzowanie czytelnictwa.

 

        W tym roku do Narodowego Czytania został zaproponowany utwór Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej” . To komedia piętnująca obłudę i zakłamanie.

        Uroczystość rozpoczął dyrektor Zespołu Oświatowego-p. Iwona Chmielewska, która powitała zebranych, a  prowadząca uroczystość p. Bogumiła Matejek   zapowiedziała cel spotkania.  Następnie  p. Elżbieta Marzycka odczytała list Prezydenta Andrzeja Dudy.

        Na   Narodowe  Czytanie do  naszej szkoły zostali zaproszeni ludzie wielu zawodów i piastujący różne funkcje w społeczności lokalnej. Uroczystość uświetnili  przybyli goście : ks. proboszcz Janusz Sałaj, wójt gminy Kąkolewnica p. Anna Mróz, przewodniczący Rady Gminy  p. Mariusz Majczyna, sekretarz gminy Kąkolewnica p. Marcin Czyżak, p. Zofia Goławska-była dyrektor gimnazjum,p. Stanisława Kania- emerytowana nauczycielka,  p. Jolanta Matejek-członkini zespołu ludowego Wrzos, p. Danuta Jakubik –  farmaceutka i wieloletnia działaczka Rady Rodziców, p. Bożena Adamowicz-dyrektor GOK-u, p. Witold Korulczyk -radny powiatowy, emerytowany strażak, p. Elżbieta Męczyńska- przewodnicząca Rady Rodziców. 

        Przybyli na tę uroczystość goście wcielili się w postaci dramatu Zapolskiej. Do wspólnej lektury tego dzieła  dołączyły panie polonistki oraz uczniowie. Komedię czytano na scenie udekorowanej na wzór saloniku Dulskich. Uwieńczeniem czytania był akordeonowy występ ucznia klasy VIIA -Damiana Musiatowicza. Na koniec p. dyrektor   Iwona Chmielewska podziękowała wszystkim gościom za przybycie i wspólne czytanie, które integruje środowisko lokalne szczególnie w dobie pandemii.

        Tę lekcję pięknego i wyrazistego czytania  przygotowały panie polonistki w osobach:  Elżbieta Marzycka, Alicja Zieńczuk i Bogumiła Matejek .

        Mimo że dla uczniów szkoły podstawowej nie był to utwór łatwy w odbiorze,  to na pewno zainspiruje ich do czytania, a może refleksji nad jego przesłaniem moralnym, bo „Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem”.

Bogumiła Matejek