Articles

Zawiadomienie - Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych: Nr 101736L, nr 101736L i dróg powiatowych 1206L, 1202L

  • Print

 

 

 

Zawiadomienie- Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych: Nr 101736L „Droga powiatowa 1206L – Las Kąkolewski – Olszewnica – droga powiatowa 1202L” i Nr 101737L „Droga gminna 101736L – Olszewnica – droga powiatowa 1202L” w miejscowości Olszewnica