Articles

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica - 16.12.2021 g.10:00

  • Print

 

 

 

ZAPROSZENIE         

w  dniu  16 grudnia  2021 roku  o  godz. 10:00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica  odbędzie się  Nadzwyczajna  Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica   z  następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
   a/ stwierdzenie kworum,
   b/ przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały  w sprawie budowy przedszkola w Kąkolewnicy .
4. Podjecie uchwały w sprawie  przyjęcia stanowiska  określającego priorytetowe kierunki  działań dla Wójta Gminy  Kąkolewnica  przy wydatkowaniu  środków  finansowych otrzymanych w ramach konkursu Rosnąca  Odporność.
5. Podjecie uchwały w sprawie  przyjęcia stanowiska  określającego priorytetowe kierunki  działań dla Wójta Gminy  Kąkolewnica  przy ubieganiu się o dofinansowanie  inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji strategicznych.
6.  Sprawy bieżące - wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad .    
                                                                                                                    

W-ce Przewodn. Rady Gminy 

 /-/ Szkodkowski Jerzy