Articles

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica - 28.01.2022 g.14:00

  • Print

 

 

 

w  dniu  28 stycznia  2022 roku  o  godz. 14:00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica  odbędzie się  Nadzwyczajna  Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica   z  następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji .
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał :
      a)  w sprawie zmiany  uchwały budżetowej na 2022 rok,
      b)  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
      c)  w sprawie realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022.
      d)  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia
           maksymalnej kwoty dofinansowania za kształcenie nauczycieli w  2022 roku.
4. Zamknięcie obrad .                         


 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                      
 /-/ Majczyna Mariusz