Articles

Wójt Gminy Kąkolewnica ogłasza otwarty konkurs ofert - 25.01.2022

  • Print

 

Wójt Gminy Kąkolewnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Kąkolewnica