Articles

Nabór na członków komisji konkursowej z zakresu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Kąkolewnica w 2022 r.

  • Print

 

 

Wójt Gminy Kąkolewnica ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych określonych w ogłoszeniu konkursowym w 2022 roku z zakresu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Kąkolewnica