Articles

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica - 06.06.2022 g.14:00

  • Print

 

 

W  dniu 6 czerwca 2022 roku  o  godz. 14:00 w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica  odbędzie się  Nadzwyczajna  Sesja  Rady Gminy  Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:  ( projekt  uchwały w załączeniu):

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi , ustalenia  stawki tej opłaty oraz zwolnienia  w części z tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
4. Zamknięcie obrad .    

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Majczyna Mariusz