Articles

05 lipca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Kąkolewnica.

  • Print

 

Stypendia otrzymało 83 uczniów z 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Kąkolewnica. Pani Wójt Anna Mróz wręczyła 58 stypendia w dziedzinie nauki uczniom, którzy osiągnęli na świadectwie średnią co najmniej 5,1 w tej grupie wyróżniono 5 uczniów z najwyższą średnią w gminie:
I miejsce – 5,83; ( Mikołaj Zarzycki – ZO Kąkolewnica)
II miejsce – 5,73; ( Julia Zgorzałek – ZO Kąkolewnica)
III miejsce – 5,58. ( Magdalena Sobota – ZO Kąkolewnica, Gabriela Sierpień ZO Polskowola, Weronika Rusiniak ZO Brzozowica Duża )

Pani Wójt wręczyła także 26 stypendiów uznaniowych w dziedzinie twórczości literackiej i sportu oraz uczniom wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami i pracą społeczną na rzecz szkoły, lokalnego środowiska i gminy. Na cel stypendium wypłacono uczniom środki finansowe w kwocie ogólnej ponad 22 000 zł.
Wszystkim uczniom, ich rodzicom i nauczycielom oraz dyrektorom szkół z terenu Gminy Kąkolewnica gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.