Articles

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica - 22.07.2022 g.14:00

  • Print

 

 

ZAPROSZENIE


W  dniu  22 lipca  2022 roku  o  godz. 14:00  w lokalu  świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się  Nadzwyczajna  Sesja  Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad.
3.  Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Kąkolewnica - udzielenie głosu Panu Krzysztofowi  Grzeszykowi celem umożliwienia radnemu złożenie wyjaśnień.
4. Zamknięcie obrad.    

                                                                                              Przewodn. Rady Gminy
                                                                                              …..................................
                                                                                             /-/ Mariusz Majczyna