Articles

Cyfryzacja telewizji naziemnej

  • Print

Włączając się w kampanię informacyjną prowadzoną  w związku z procesem zakończenia emisji analogowej sygnału telewizyjnego i przejścia na sygnał cyfrowy przedstawiamy informacje poświęcone temu tematowi.

Naziemna telewizja cyfrowa zastąpi docelowo telewizję analogową. Oznacza to, że widzowie, którzy nie wyposażą się we właściwy sprzęt do jej odbioru, utracą możliwość odbierania telewizji naziemnej.

Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej potrzebny jest:

Przy zakupie dekodera lub telewizora należy upewnić się, czy to odpowiednie urządzenie. Zgodnie z prawem sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania przed zakupem, czy sprzęt spełnia wymagania techniczne do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce. Coraz częściej zdarzają się przypadki oferowania do sprzedaży sprzętu, który nie spełnia wymagań i tym samym uniemożliwia odbiór telewizji cyfrowej.

Cyfryzacja telewizji naziemnej jest przedsięwzięciem o skali globalnej, koordynowanej postanowieniami Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej, do której należy Polska. Zmiana sposobu nadawania telewizji z analogowego na cyfrowy praktycznie jest uwarunkowana postanowieniami Regionalnej Konferencji Radiokomunikacyjnej w sprawie planowania naziemnej radiodyfuzji cyfrowej w częściach regionów 1 i 3 w zakresach częstotliwości 174-230 MHz oraz 470-862 MHz (RRC-06).

Ostatecznym terminem zaprzestania emisji analogowych określonych w tym dokumencie jest dzień 17 czerwca 2015 roku. Nieprzekraczalnym terminem zaprzestania rozpowszechnienia w sposób rozsiewczy analogowych programów telewizyjnych w Polsce upływa z dniem 31 lipca 2013 r. Termin ten został ustanowiony w ustawie z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. U. Nr 153. Poz. 903)

Kto straci odbiór TV?
Gospodarstwa domowe odbierające telewizję tylko z emisji naziemnych, tj. korzystające z anten indywidualnych oraz w budynkach wielorodzinnych wyposażonych w antenowe instalacje zbiorowe.

Kogo nie dotyczy wyłączanie TV naziemnej?
Abonentów platform kablowych i satelitarnych oraz posiadaczy nowoczesnych telewizorów z wbudowanym dekoderem DVB-T/MPEG-4 i Dolby Digital Plus.

Najważniejszym warunkiem poprawnego odbioru naziemnej telewizji cyfrowej jest właściwy dobór anteny i jej odpowiednie ustawienie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o NTC http://cyfryzacja.gov.pl/

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uruchomiło bezpłatną infolinię: 800 007 778.

Opracowano na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej i Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.