Articles

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica - 23.09.2022 r.

  • Print

 

w dniu 23 września 2022 roku o godz. 10:00 w lokalu świetlicy Urzędu Gminy Kąkolewnica odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kąkolewnica z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy Regulaminowe.
a/ stwierdzenie kworum,
b/ przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w przedmiocie modernizacji drogi powiatowej Nr 1231L Żakowola Poprzeczna od drogi DK19 do Żakowoli Starej .
4. Zamknięcie obrad .

Przewodn. Rady Gminy
/-/ Majczyna Mariusz