Articles

W dniu 1.10.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy odbyła się uroczystość z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej.

  • Print

 

Organizatorem był Zarząd Oddziału ZNP wspólnie z Zarządem Sekcji Emerytów i Rencistów działającej przy tym Oddziale. Uroczystość zaszczycili następujący goście: Przewodniczący  Rady Gminy w Kąkolewnicy Pan Mariusz Majczyna, Sekretarz Urzędu Gminy w Kąkolewnicy Pan Marcin Czyżak z małżonką oraz Iwona Chmielewska - dyrektor ZO Kąkolewnica. Uczestnikami tej pięknej uroczystości byli czynni nauczyciele pracujący w szkołach i placówkach samorządowych oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty.

Zaproszonych gości i uczestników tego wydarzenia serdecznie powitała Prezes Oddziału ZNP w Kąkolewnicy Pani Zdzisława Stadnicka, składając jednocześnie czynnym i emerytowanym nauczycielom wiele pięknych życzeń, do których dołączył się Pan sekretarz Urzędu Gminy. Przekazał nauczycielom życzenia zdrowia, satysfakcji z wykonywania tego zawodu, który jest jednocześnie powołaniem i służbą społeczną. Nauczyciel bowiem uczy i wychowuje młode pokolenie Polaków do przejęcia odpowiedzialności za dalsze losy naszej ojczyzny.
Następnym punktem uroczystości było wręczenie emerytowanym nauczycielom Odznak za 50-letnią przynależność do ZNP. Otrzymały je następujące koleżanki:
- Kazimiera Kalenik
- Danuta Okrasa
- Zofia Goławska
- Marianna Hukaluk
- Romana Osak
Odznaka została nadana w związku z Uchwałą Zarządu Głównego ZNP z dnia 29.03.2022r. Aktu dekoracji dokonały: Prezes Zarządu Oddziału w Kąkolewnicy Zdzisława Stadnicka i Prezes Zarządu Oddziału Sekcji Emerytów Rencistów kol. Joanna Hornowska. W imieniu odznaczonych wystąpiły: kol. Zofia Goławska i kol. Kazimiera Kalenik. Były to głosy podziękowania i przesłania do młodych koleżanek i kolegów, by podejmowali pracę związkową na rzecz dobra polskiej szkoły i nauczycieli.
Po tych wzniosłych i uroczystych chwilach rozpoczął się poczęstunek i wspólna zabawa. Przy pięknie udekorowanych stołach i bogatym menu oraz muzyce upływały dalsze chwile uroczystości. Nie zabrakło wspomnień, radości i humoru.