Articles

Protokół ze zgłaszanych uwag do oferty złożeniej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19.10.2022 r.

  • Print

 

Protokół ze zgłaszanych uwag do oferty złożeniej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19.10.2022 r.